Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Skład Sekcji

Sekcje PTR » Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego » Skład Sekcji

 

Sekcja Reumatologii Wieku Rozwojowego

 

 • dr hab. prof. dr hab. Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa) – przewodniczący
 • dr med. Zbigniew Żuber (Kraków) – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Tuszkiewicz-Misztal (Lublin) –honorowy wiceprzewodniczący

 

 • dr med. Małgorzata Biernacka-Zielińska  (Łódź)
 • lek. med. Małgorzata Boćkowska (Sopot)
 • prof. dr hab.  Henryka Brózik (Łódź)
 • dr med. Bogna Dobrzyniecka (Wrocław)
 • lek. med. Paweł Dzieński (Szczecin)
 • dr med. Daiva Gorczyca (Wrocław)
 • lek. med. Anna Gruenpeter (Sosnowiec)
 • lek. med. Katarzyna Kobusińska (Bydgoszcz)
 • dr hab. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz (Lublin)
 • dr med. Małgorzata Kwiatkowska  ( Warszawa)
 • dr hab. med. Henryka Mazur-Zielińska (Zabrze)
 • dr med. Edyta Olesińska (Lublin)
 • dr med. Teresa Olipra (Wrocław)
 • dr med. Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
 • dr med. Jacek Postępski (Lublin)
 • dr med. Anna Prusek-Dudkiewicz (Wrocław)
 • prof. dr hab. Elżbieta Smolewska (Łódź)
 • lek. med. Małgorzata Sobczyk (Kraków)
 • lek. med. Joanna Sowula (Katowice)
 • dr med.Dorota Strecker (Szczecin)
 • lek. med Maria Szałkowska ( Szczecin)