Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Sekcja Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy

Sekcje PTR » Sekcja Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy

Skład sekcji:
Przewodniczący sekcji: dr hab. med. Piotr Leszczyński    piotr_leszczynski@wp.pl
Wiceprzewodniczący sekcji:  dr n. med. Mariusz Korkosz mariuszk@mp.pl
Członkowie: dr n. med. Katarzyna Gruszecka gruszecka1@o2.pl  
dr n. med. Maria Rell-Bakalarska mrb@rheuma-medicus.pl  
dr n. med. Małgorzata Bykowska malgorzata_bykowska@wp.pl
lek. med. Piotr Ignaczak pmi@autograf.pl
dr n. med. Cezary Iwaszkiewicz cezary.iwaszkiewicz@gmail.com
lek. med. Tomasz Jankowski tojankowski@gazeta.pl  
dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak hannapb@sci.ams.edu.pl 
dr hab. med. Anna Górska agorska50@wp.pl
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś k.bus@makabu.net  

dr n. med. Jerzy Supronik osteo_medic_bial@op.pl  

dr n. med. Grażyna Kot gkot001@gmail.com

 lek. med. Krzysztof Lipiński klipinski007@gmail.com