Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Oddział Warszawski PTR

Oddziały PTR » Oddział Warszawski PTR

 

Adres:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. Prof. dr hab. med.  Eleonory Reicher

ul . Spartańska  1; 02-627 Warszawa,

e-mail: 

sekretariat –

tel. +22 67 09 177

fax. +22 67 09 351

e-mail : klinika.zapaleniastawow@spartanska.pl

www.spartanska.pl


Wyświetl większą mapę


 
Skład Zarządu
 

Przewodnicząca:
           prof. dr. hab n. med. Marzena Olesińska
Wice-Przewodniczący:
 dr n. med. Anna Felis-Giemza
Sekretarz:
 prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Skarbnik:
 dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz
Członek zarządu:  dr n. med. Agnieszka Zielińska
  
   
 
Komisja Weryfikacyjna
 
 

 prof. dr hab n. med. Piotr Głuszko

 dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

 dr Joanna Dmowska-Chalaba

 
 
Lista delegatów

      prof. dr hab n. med. Brygida Kwiatkowska
     prof. dr hab n. med. Piotr Głuszko
     dr n. med. Anna Felis-Giemza
     prof. dr. hab n. med. Marzena Olesińska
     dr n med. Maria Maślińska
     dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz
     dr Katarzyna Świerkocka
     dr n. med. Joanna Kur-Zalewska
     dr n. med. Robert Rupiński
     
     
              

Obecna liczba członków : 153

 
 
Działalność

   Oddział Warszawski PTR liczy obecnie 220 członków. Siedzibą Oddziału od lat jest Instytut Reumatologii, który mieści się w Warszawie przy ulicy Spartańskiej 1.  OW PTR organizuje dla swoich członków oraz wszystkich zainteresowanych tematyką reumatologiczną comiesięczne spotkania naukowe, na które zapraszani są zarówno wykładowcy z dziedziny reumatologii jak i specjaliści z  dziedzin z nią powiązanych./ zobacz plan posiedzeń naukowych/.

  W 2011 roku Oddział Warszawski PTR organizował  Zjazd Ordynatorów poświęcony algorytmom postępowania w diagnostyce chorób reumatycznych. Również uczestniczy w obchodach  Światowego Dnia Reumatyzmu, który przypada na dzień  12 października. OW PTR był jednym z organizatorów  "Kursu Reumatologii Praktycznej" dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Już od trzech lat Oddział Warszawski PTR  patronuje Warszawskim Dniom Reumatologicznym, w czasie których przedstawiane są aktualne zagadnienia dotyczące reumatologii oraz innych specjalności powiązanych z chorobami reumatycznymi. Do chwili obecnej przedstawiono problemy kardiologiczne, pulmonologiczne i gastrologiczne. W kolejnych latach planuje się zaproszenie kolejnych przedstawicieli różnych specjalności i przedstawienie innych, ważnych z punktu widzenia reumatologii dziedzin medycyny. Wśród zadań OW PTR jednym z ważniejszych są : zaproszenie do współpracy placówek reumatologicznych  Mazowsza i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami w całej Polsce oraz kontakty z organizacjami zrzeszającymi pacjentów chorych na schorzenia reumatyczne  z województwa mazowieckiego. Celem jest też propagowanie i wprowadzanie w życie idei wczesnej diagnostyki reumatologicznej zarówno wśród reumatologów, menadżerów służby zdrowia, pacjentów jak i wszystkich osób zainteresowanych współczesną reumatologią. 

W planach Oddziału jest :

- powstanie sekcji reumatologii pediatrycznej  Oddziału

- powstanie sekcji rehabilitacji narządu ruchu Oddziału

- powstanie sekcji  reumatologicznej diagnostyki obrazowej Oddziału

- powstanie sekcji reumoortopedycznej

- organizowanie „Warszawskich Dni Reumatologicznych”

- kontynuacja warsztatów dla lekarzy zainteresowanych reumatologią.

- ściślejsza współpraca ze wszystkimi placówkami reumatologicznymi  Mazowsza. 

- zaproszenie do wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w całej Polsce.

- kontakty z organizacjami zrzeszającymi pacjentów chorych na schorzenia reumatyczne  z województwa mazowieckiego.
 

Prowadzenie i nadzór nad stroną internetową :
 
 
 

Uprzejmie prosimy o systematyczne regulowanie składek 
na konto Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282  z adnotacją zawierającą: imię i nazwisko członka, roku (lat) opłacanej składki oraz nazwą Oddziału (P.T.R Oddział Warszawski). Składki można też przekazywać za pośrednictwem Skarbnika Oddziału.

 

Składka członkowska wynosi 50 zł za rok 2016.

Członkowie, którzy uzyskali wiek emerytalny opłacają składkę w wysokości 15 zł/rok od następnego roku po uzyskaniu wieku emerytalnego.

 

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek i wysyłają tylko deklarację członkowską.