Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Oddział Podkarpacki PTR

Oddziały PTR » Oddział Podkarpacki PTR

 
Adres:

Oddział Reumatologii Szpital Wojewódzki nr.2
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. 017 8664 301
e-mail: ptr.o.podkarpacki@gmail.com

 
 
Skład Zarządu
 

Przewodniczący:
          dr n. med. Piotr Dąbrowski
Zastępca Przewodniczącego:
dr hab. n. med Bogdan Kolarz prof. UR
Sekretarz:
lek med  Edyta Bieniasz-Pawlik
Skarbnik:
lek med Agnieszka Cichońska
Opiekun Sekcji Społecznej: dr n.med Renata Urbanek
                                   
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodnicząca:
  lek med Zbigniew Gola
Członkowie:
lek med. Grażyna Czajak Rogala
lek med E. Kruze
 
 
Obecna liczba członków : 100
 
5 Delegatów na Zjazd Krajowy PTR:
-dr n.med Piotr Dąbrowski-piotrdabrowski.rze@gmail.com
-dr H. Szpara- halaela@interia.pl
-dr Z. Gola-  golazbigniew@gmail.com
-dr E. Kruzel- elkru@op.pl
-dr G. Czajak- Rogala-  grogala@onet.pl 
 
 
 
Działalność
 
Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego został powołany 1. stycznia 1968 roku. Od początku siedzibą Zarządu Oddziału jest Oddział Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego nr. 2 w Rzeszowie. Co miesiąc są organizowane zebrania naukowo-szkoleniowe na które zapraszani są wykładowcy z całej Polski. Zebrania organizowane są nie tylko dla kolegów reumatologów członków PTR ale również odbywają się zebrania interdyscyplinarne z udziałem: lekarzy dermatologów, gastroenterologów, kardiologów i pulmonologów.