Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Oddział Podkarpacki PTR

Oddziały PTR » Oddział Podkarpacki PTR

 
Adres:

Oddział Reumatologii Szpital Wojewódzki nr.2
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. 017 8664 301
e-mail: ptr.o.podkarpacki@gmail.com

 
 
Skład Zarządu
 

Przewodniczący:
          dr n. med. Piotr Dąbrowski
Wice-Przewodnicząca:
dr n. med. Renata Urbanek
Sekretarz:
lek. med. Edyta Bieniasz-Pawlik
Skarbnik:
lek. med. Beata Tebin-Tomczyk
Opiekun Sekcji Społecznej:  lek. med. Agnieszka Cichońska
                                   
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodnicząca:
  lek. med. Grażyna Czajak-Rogala
Członkowie:
lek. med. Anna Jurek
lek. med. Zbigniew Gola
 
Obecna liczba członków : 80
 
 
 
 
Działalność
 
Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego został powołany 1. stycznia 1968 roku. Od początku siedzibą Zarządu Oddziału jest Oddział Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego nr. 2 w Rzeszowie. Co miesiąc są organizowane zebrania naukowo-szkoleniowe na które zapraszani są wykładowcy z całej Polski. Zebrania organizowane są nie tylko dla kolegów reumatologów członków PTR ale również odbywają się zebrania interdyscyplinarne z udziałem: lekarzy dermatologów, gastroenterologów, kardiologów i pulmonologów.