Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Oddział Małopolski PTR

Oddziały PTR » Oddział Małopolski PTR

 

Adres siedziby:
Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
30-119 Kraków, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 33
tel. 12- 6876420, fax 12-687422.
 
 
Skład Zarządu
 

Przewodnicząca:
         

dr Jolanta Bucka

Wice-Przewodnicząca:
dr n. med. Beata Śliwowska
Sekretarz:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber  
Skarbnik:
dr hab. n. med. Bogdan Batko  
Opiekun Sekcji Społecznej:  dr hab. n. med. Mariusz Korkosz
 
     
 
 
Komisja Rewizyjna
przewodnicząca:   dr Jolanta Schramm
 członkowie:
 
  dr n. med. Alicja Włoch
dr Marta Leśniak  

Lista delegatów:

dr hab. n. med. Bogdan Batko

dr n. med. Jarosław Biernat

dr Jolanta Bucka

dr n. med. Piotr Krawiec

dr hab. n. med. Mariusz Korkosz

dr n. med. Beata Kwaśny-Krochin

dr Jolanta Osieleniec

dr Jolanta Schramm

dr n. med. Beata Śliwowska

dr n. med. Alicja Włoch

dr Dorota Telesińska- Jasiówka

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber             

 

Przewodnicząca MOPTR

dr Jolanta Bucka


 
Lista artykułów opublikowanych przez Małopolski Oddział PTR