Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Oddział Lubelski PTR

Oddziały PTR » Oddział Lubelski PTR

 

Adres:

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 
ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
Tel. 81- 724 47 90

 
Fax: 81- 724 45 15
 

 
Skład Zarządu
 

 

 

Przewodniczący:
         
dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
Wice-Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
Sekretarz:
dr n. med. Robert Zwolak
Skarbnik:
dr n. med. Mariusz Piotrowski
Opiekun Sekcji Społecznej: 
dr n. med. Dariusz Chudzik
 
     
 
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: 
prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska 
 Członkowie:
dr n. med. Marcin Mazurek
dr n. med. Ewa Wielosz

Obecna liczba członków : 107

 
Działalność

 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ukonstytuował się w latach 70-tych ubiegłego wieku przy powstałym w 1973 roku Oddziale Reumatologii Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, który w 1990 roku został przekształcony w Klinikę Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie.

Obecnie siedzibą Zarządu Oddziału Lubelskiego PTR jest Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Podczas cyklicznych zebrań naukowo-szkoleniowych prezentowane są aktualne doniesienia naukowe i problemy praktyczne z zakresu chorób reumatycznych. Prezentowane są również prace przygotowane przez lekarzy specjalizujących się w dziedzinie reumatologii.  

 

W 1996 roku Oddział Lubelski PTR był organizatorem XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Lublinie.

 

Konferencja Naukowo-Szkloleniowa PTR „V Krajowe Spotkania Reumatologiczne” odbędzie się w Lublinie w dniach 17-19 września 2015 r.

 

więcej informacji o konferencji tutaj