Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Oddział Kujawsko-Pomorski PTR

Oddziały PTR » Oddział Kujawsko-Pomorski PTR

 

Adres:
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 36 55 520/531
lek. Rafał Wojciechowski:

sekretariat: mgr inż. Marta Starczewska

e-mail: marta84_84@o2.pl

 
 
Skład Zarządu
 

Przewodniczący:
         
lek. Rafał Wojciechowski
Wice-Przewodniczący:
dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK
Sekretarz:
dr n.med. Katarzyna Kolossa
Skarbnik:
dr n.med. Iwona Dankiewicz - Fares
Opiekun Sekcji Społecznej: 
lek. Agnieszka Kęsiak
 
     
 
 
Komisja Rewizyjna
  lek.med. Magdalena Banaszek-Mućka
  lek.med. Joanna Zalewska
  lek. Kinga Kościńska-Ilczyszyn

Obecna liczba członków : 87

 
Działalność

Bydgoskie Towarzystwo Reumatologiczne działało od roku 1954, natomiast Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego został powołany w 27 kwietnia 2005 roku.

Siedziba Towarzystwa mieści się przy Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75.

Oddział Kujawsko – Pomorski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego liczy obecnie 87.

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego członkowie Oddziału Kujawsko – Pomorskiego uczestniczą w zjazdach krajowych, sympozjach i zebraniach naukowych, wielu z nich prezentowało liczne prace i doniesienia naukowe.

Na odbywające się cyklicznie zebrania naukowo-szkoleniowe, których celem jest podwyższanie wiedzy i kwalifikacji naszych członków, zapraszani są wybitni wykładowcy w dziedzinie reumatologii z całej Polski.

W dniu 18.05.2017r na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wybrano nowego Przewodniczącego - Lek. Rafała Wojciechowskiego – zastępcę Kierownika Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej. Powołano 5 delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego – dr hab. n.med. Sławomira Jeka, prof. UMK, dr n.med. Iwona Dankiewicz – Fares, Lek. Rafał Wojciechowski, dr n.med. Katarzyna Kolossa oraz Lek. Danuta Świątkiewicz.

W ramach Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego funkcjonuje Sekcja Badań Obrazowych PTR, której Przewodniczącym jest dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. UMK, wiceprzewodniczącym dr n. med. Artur Bachta. Działają również cztery podsekcje - Ultrasonografii, Kapilaroskopii, Radiologii Klasycznej i Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego.

Członkami Sekcji Obrazowej PTR są członkowie kujawsko-pomorskiego oddziału PTR - Dr Kinga Kościńska-Ilczyszyn; Dr Magdalena Banaszek-Mućka; Dr Agnieszka Kęsiak; Dr n. med. Marta Dura; Dr Rafał Wojciechowski, Dr n. o zdr. Paweł Żuchowski.

Dr Piotr Ignaczak i Dr Tomasz Jankowski są członkami Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy.

Dr Barbara Kościelniak jest członkiem Sekcji Młodych Reumatologów PTR.

Od 2012 roku w ramach Sekcji Badań Obrazowych PTR organizowane są kursy USG układu kostno-mięśniowego, kapilaroskopii i rezoznansu magnetycznego dla lekarzy reumatologów.

.