Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Strona główna » Aktualności » Kominikat

Kominikat

Uprzejmie informujemy, że w jednym z najbliższych zeszytów Polish Archives of Internal Medicine ukaże się praca Profesora Eugeniusza J. Kucharza nosząca tytuł: Should coronavirus disease 2019 concern rheumatologists?, będąca przeglądem zagadnień łączących problemy reumatologiczne z  chorobą wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, której pełny tekst jest już dostępny on-line pod adresem https://dx.doi.org/10.20452/pamw.15366 (kopia w załączeniu)


 

Sekretarz ZG PTR
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Prezes ZG PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko